Thursday, December 10, 2009

Kade moze da najdete primeri za eksternite testovi?

Примери за прашањата за екстерното оценување можете да најдете доколку се вклучите на страницата www.bro.gov.mk и потоа кликнете на ПРИМЕРИ ЗА ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ОЦЕНУВАЊЕ и потоа одберете дали сакате тестови за гимназиско или основно образование и потоа ќе можете да ги симнете примерите за тестови по предметите: Музичка уметност, Албански јазик, Англиски јазик, Биологија, Физика, Француски јазик, Географија, Германски јазик, Информатика, Македонски јазик и литература, Руски јазик, Математика, Мир, толеранција и заштите и Психологија.

1 comment:

  1. probav nekolku pati no nikako ne mozam da gi najdam testovite na navedenata stranica. pozdrav

    ReplyDelete